meie
teenused

Välisvõrkude ehitus

 • Mastide ja postide paigaldus
 • Kaablite paigaldus
 • Maa-aluste kaablite paigaldamine
 • Välisvõrkude hooldus ja remont

Sisetööd

 • Elektrijuhtmestiku paigaldus
 • Valgustussüsteemide paigaldus
 • Pistikupesade ja lülitite paigaldus
 • Elektrisüsteemide hooldus

Kontaktvõrgu ehitus

 • Kontaktliinide paigaldus
 • Kontaktliinide hooldus ja remont

Kaevetööd

 • Kaeviku kaevamine kaablite paigaldamiseks
 • Kaeviku täitmine pärast kaablite paigaldust
 • Kaablikaitse torude paigaldus
 • Side- ja elektrikaablite paigaldamine

Alajaamade ehitus

 • Kaablite ühendamine alajaama
 • Alajaama testimine ja seadistamine
 • Alajaama turvalisuse tagamine

Käit

 • Elektrisüsteemide jälgimine ja hooldus
 • Rikete ja häirete käsitlemine

Projekteerimine

 • Elektrisüsteemi kavandamine ja projekteerimine
 • Tehniliste jooniste ja dokumentatsiooni loomine
 • Seadmete ja komponentide valik vastavalt projektinõuetele

Ehitustööd

 • Üldehitustööd